آهن تولر، کالیفرنیا

آهن تولر، کالیفرنیا

مطالب دیدنی از گوشه و کنار اینترنت

بنا بر بیانیه مرکز هوا و فضای «بیگلو» (Bigelow)، برای اولین بار در دنیا برای احداث اولین ایستگاه فضایی برای اهداف تجاری قبل از سال ۲۰۱۰، سرمایه گذاری خصوصی شده استدر آخرین تصویر ثبت شده با تلسکوپ فضایی اسپیتزر، خوشه ای ستاره ای که تا کنون در طیف فروسرخ پنهان بود به نمایش کشیده شد.

پیام فرستادن

to my

wellcome to my weblog - فیلم ناطق و سیستم استودیوئی آمریکائی -بنا بر بیانیه مرکز هوا و فضای «بیگلو» (Bigelow)، برای اولین بار در دنیا برای احداث اولین ایستگاه فضایی برای اهداف تجاری قبل از سال ۲۰۱۰، سرمایه گذاری خصوصی شده است.

پیام فرستادن

مطالب دیدنی از گوشه و کنار اینترنتتیراندازی در کالیفرنیا ۲ کشته و یک زخمی بر جا گذاشت

صفایی فراهانی فرمودند: مشکل فوتبال ما قلعه نوعی نیست! ولی مشکل فوتبال مان را بطور کامل معرفی .تیراندازی مرگبار در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا به کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر.

پیام فرستادن

حمید عسگری

ماه می ، بالاخره برشت ویزای آمریکا را گرفت و به سانتا مونیکای کالیفرنیا رفت و , تولر و .ماه می ، بالاخره برشت ویزای آمریکا را گرفت و به سانتا مونیکای کالیفرنیا رفت و سعی کرد یک فیلمنامه نویس هالیوود بشود، اما تولیدکنندگان هالیوودی که به نظر نمیرسید نگاه هنری او را بفهمند اکثر.

پیام فرستادن

مطالب دیدنی از گوشه و کنار اینترنت to my

در آخرین تصویر ثبت شده با تلسکوپ فضایی اسپیتزر، خوشه ای ستاره ای که تا کنون در طیف فروسرخ پنهان بود به نمایش کشیده شدwellcome to my weblog - فیلم ناطق و سیستم استودیوئی آمریکائی.

پیام فرستادن

مطالب دیدنی از گوشه و کنار اینترنت

اولین ایستگاه فضایی تجاری به احتمال زیاد تا سال ۲۰۱۰ راه اندازی خواهد شد اين ايستگاه فضايي .در این میان آثار اُسکار مِستر (Ladenkinos) (۱۹۴۳ - ۱۸۸۶)، مخترعی که در سیستم نمایش صلیب مالت (رک.

پیام فرستادن

to my

wellcome to my weblog - فیلم ناطق و سیستم استودیوئی آمریکائی -معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: راه آهن کرمانشاه با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

پیام فرستادن